Udlejning

Bemærk, at forsamlinghuset ikke udlejes til skole- og ungdomsfester

Vilkår for leje af Voel forsamlingshus:

  1. Lejemålet er først bindende når lejer har returneret underskrevet lejekontrakt til udlejning@voelforsamlingshus.dk
  2. Lejeren har dispositionsret over de aftalte lokaler i tidsrummet fra kl. 9:00 til næste dags morgen kl. 6:00.
  3. Lejens størrelse vil være den, der er gældende på tidspunktet for festens afholdelse. Lejebeløbet kan oplyses 3 mdr. før festens afholdelse.
  4. Ophæves lejekontrakten mindre end 2 mdr. før lejedatoen, betales 25% af lejebeløbet. Ved afbestilling mere end 2 mdr. før festens afholdelse, tilbagebetales hele det evt. indbetalte beløb.
  5. Ønsker lejer at betale ved kontraktens indgåelse, er lejebeløbet fast, uanset eventuelle prisstigninger.
  6. Lejeren er ansvarlig for de skader, der måtte opstå i lejeperioden. Dette gælder skader på service, inventar, toiletrum, køkken m.v.
Der gøres opmærksom på at evt. gaver og/eller musikanlæg m.v. skal medtages samme dag som festen afholdes, da effekterne ikke er forsikrede.

VED LEJE INDEN FOR 1 UGE (7 DAGE) BEDES DU ALTID KONTAKTE udlejning@voelforsamlingshus.dk.

OPHÆVELSE AF BOOKING - kontakt udlejning@voelforsamlingshus.dk

Hele Huset 3500 Kr. pr. dag
Stor Sal og Køkken 2800 Kr. pr. dag
lille Sal og Køkken 2000 Kr. pr. dag

Køkkenet skal altid efterlades KOMPLET rengjort.
Almindelig oprydning og sætte borde og stole på plads foretages af lejer.
Slutrengøring fortages af forsamlingshuset og er inkluderet i lejen